REFERENCE

V marcu 2014 smo začeli z gradbenimi deli na gradbišču HE Brežice, četrte od petih hidroelektrarn na spodnji Savi. Izvedli smo pripravljalna dela oz. izkopali obtočni kanal, po katerem je ves čas gradnje preusmerjena reka Sava, kar omogoča gradnjo elektrarne s petimi prelivnimi polji. Pripravljalna dela na trenutno največjem gradbišču v Sloveniji so potekala po terminskem načrtu oz. smo z njimi zaradi ugodnega vremena in učinkovite organizacije celo prehitevali ta načrt. Na gradbišču je bilo zelo živo, dela smo izvajali z večino razpoložljivih tovornih vozil in strojne mehanizacije, okrepili pa smo tudi ekipo zaposlenih. Po dveh mesecih in pol intenzivnih del smo izkopali ter prestavili več kot 400 tisoč kubičnih metrov materiala. Konec meseca maja 2014 je bila reka Sava preusmerjena v novo zgrajeni obtočni kanal.